Strykeinstrumenter

STRYKEINSTRUMENTER

Mini-fiolin
Målgruppe: Førskolebarn 5 år
Organisering: Individuell- eller gruppeundervisning
Fioliner tilpasset elevens størrelse kan leies.
Mål/Innhold: Nybegynneropplæringen baseres på Suzuki’s fiolinpedagogikk
gjennom lek og bruk av gehøret og gradvis notelære.

Fiolin

Målgruppe: Fra 1. klasse.
Organisering: Individuell- eller gruppeundervisning.
Mål/innhold: Mestre instrumentet godt, utvikle notekunnskap, bli kjent med ulike stilarter (klassisk, folkemusikk m.fl.) og musikkhistorie.
Delta i samspill både i orkester, band og kammergrupper etter 1-2 års opplæring.
Utvikle selvstendighet og glede ved å musisere sammen med andre elever.
Være med på kulturskolens produksjoner og konserter ellers i lokalsamfunnet.

“Steinkjer-Solistene”, skoleorkester
I tillegg til ordinære instrumentaltimer kan strykeelevene være med i kulturskolens orkester eller samspillgrupper.

Steinkjer-Solistene er skolens orkester som øver ukentlig på onsdager kl. 17.00-19.00 i gjennom hele skoleåret. Orkesteret består av ca 15-20 medlemmer.
Orkesteret deltar på mange ulike arrangementer og opptredener gjennom skoleåret og er en god ambassadør for kulturskolen og kommunen.

LOKAL LÆREPLAN -FIOLIN

SØK plass i Kulturskolen HER.

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close