Fagplan for treblås – og messinginstrumenter

Undervisningen i kulturskolen utvikler elevene innen følgende kompetanseområder:
– Øve
– Fremføre
– Høre
– Lese
– Lage/skape
Målgruppe: Opptak av elever fra 4. trinn.
Organisering:
Opplæringa foregår fortrinnsvis ved den barneskolen hvor eleven går til daglig, og organiseres i grupper på 2-4 elever når det ligger til rette for det.
Kulturskolen samarbeider nært med skolekorpset som eleven tilhører om repertoar, konserter og andre aktiviteter.
Fra 8.trinn skjer undervisningen i kulturskolens egne lokaler.
Mål:
Utvikle elevens ferdigheter, musikalske kunnskaper og selvstendighet, fra nybegynner til viderekommet nivå.
Innhold:
Opplæring i instrumentalteknikk, notekunnskap,og generell kunnskap i musikkteori. Vi gir tilbud om fremføring gjennom ulike konserter og seminarer, både i samarbeid med skolekorpsa i Steinkjer, men også øvrige samarbeidspartnere. Vi har samspill i små grupper, aspirantkorps og skolekorps. På viderekommet nivå tilbyr vi også ensemblespill i kulturskolens regi.
Annen info:
I samsvar med intensjonsavtalen mellom skolekorpsene i Steinkjer kommune og Steinkjer Kulturskole, prioriteres skolekorpsmedlemmer ved søknad om opptak i kulturskolen.
Kulturskolen har ansvar for opplæringa i de fleste skolekorps i Steinkjer kommune.
Deltakeren er ordinær elev i kulturskolen samtidig som han/hun er medlem i et skolekorps.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close