Vår pedagogiske platform

christian-langballe-95222

Vår visjon:  

Steinkjer kulturskole er en arena for kulturell glede, utfoldelse og mestring.

Vårt verdigrunnlag:

Eleven skal være i sentrum.

Kulturskolen står for trygghet, respekt, inkludering, tilhørighet, likeverdighet, forståelse, åpenhet, kvalitet, kreativitet, utfoldelse og mestring.

Vår pedagogiske plattform finner du her

HER SØKER DU PLASS I KULTURSKOLEN!

VELKOMMEN TIL OSS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close