Visuell Kunst

Visuell kunst er et stort fagfelt med flere ulike utrykk og teknikker. Vi har delt vår undervisning inn i fire forskjellige underfag:

1) et forberedende nybegynnerkurs for alle nye søkere fra 7 – 10 år

2) Visuell kunst – med hovedfokus på tegning

3) Visuell kunst -hovedfokus på malerkunst

4) Visuell kunst –hovedfokus på forming.

Visuell kunst:

Målgruppe: Barn og ungdom fra 2. kl – v.g.s som er interesserte i kreative kunstaktiviteter som f.eks. å tegne, male eller lage forskjellige ting, og som vil lære mer om det.

Organisering:

– Gruppeundervisning delt etter alder/nivå med ca. syv elever/gruppe. Det er rom for individuell veiledning da gruppene er små.

– Ukentlig undervisningstid er 1,5 time/uke (eller 3 timer/hver annen uke for de eldste viderekommende elevene.)

Mål/Innhold:

Målet med visuell kunstundervisning er at en elev bl.a.

– får gleden av det å skape, begeistring og forståelse for faget

– får utvikle sin visuelle uttrykksevne, fantasi, formsans og fargeforståelse.

– får erfaringer med ulike materialer og teknikker

– får utvikle evnen til å uttrykke egne observasjoner, ideer, opplevelser og følelser gjennom selvstendige prossesser

– får evnen til vurdering av eget og andres visuelle produkter, og evnen til refleksjon omkring den kreative prosessen

– får kritisk bevissthet om visuelle virkemidler og kommunikasjon

– får erfaringer med profesjonell kunst som gir kunnskap og inspirerer til eget skapende arbeid

Kort presentasjon av de fire underfaggruppene:

  • Visuell kunst – Nybegynnere 7 – 10 år

Her er det snakk om en forberedende «skolesemestersgruppe» for alle nye søkere i visuell kunst fra 7 til 10 år. Etter dette første året elever velger sitt hovedfokus, dvs tegning, malerkunst eller forming, og fortsetter da videre med en gruppe som har dette valgte hovedfokus.

  • Visuell kunst – med hovedfokus på tegning

Beregnet på alle elever fra ca. 8 – 20 år (grupper delt etter alder/ferdigheter akkurat som nå) som er mest interessert i tegning.

Tegning er grunnlaget for alt bildeuttrykk. Alle kan tegne, og alle kan også utvikle seg med den. Elever blir kjent med ulike tegneteknikker, og lærer å bruke forskjellige tegneutstyr, som f.eks. kull, blyant, pastell eller tusj, på en riktig måte. Vi blir kjent med ulike sentrale begreper som komposisjon, valør, kontrast og tekstur, og elevene lærer både å observere synlige miljø, og å bruke sin fantasi og bryte grenser med sitt tegneutstyr. Litt teori og kunsthistorie flettes også inn underveis. Hovedfokus er på tegning, men enkelte ganger kan vi delta på noen korte fellesprosjekter eller workshops sammen med de andre visuell kunstgruppene.

  • Visuell kunst – med hovedfokus på malekunst

Beregnet på alle elever fra ca. 8 – 20 år (delt etter alder/ferdigheter)

Hvem som helst kan male, og utvikle seg med malekunst. Elever lærer å bruke og blande farger, utforske materialer og eksperimentere innenfor mange ulike uttrykksformer og teknikker, bl.a med akvarell og akryl. Vi blir kjent med ulike sentrale begreper som komposisjon, valør, kontrast og tekstur, og elevene lærer både å observere synlige miljø, og å bruke sin fantasi og bryte grenser med sitt malerutstyr. Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis, og det blir også forventet at elever lærer å ta vare på og å vedlikeholde sine malerutstyr på en fornuftig måte. Hovedfokus er på malekunst, men enkelte ganger kan vi delta på noen korte fellesprosjekter eller workshops sammen med de andre visuell kunstgruppene.

  • Visuell kunst – med hovedfokus på forming

Beregnet for alle elever fra ca. 8 – 20 år delt etter alder/ferdigheter

Tredimensjonal tenkning er veien til hele den visuelle verden. Ved hjelp av den lærer man å lese bilder, noe som gjør miljøet og omgivelsene spennende og meningsfylt. Tredimensjonell forståelse er et godt grunnlag for mange fag og yrker, som f.eks. design eller arkitektur. I formingsgruppen elevene blir kjent med form, struktur og overflate. Vi lærer å bruke ulike og varierte materialer, som f.eks. papir, papp, tre, leire, gips, og sement, eller naturmaterialer og gjenbruksmaterialer. Vi lærer å forstå materialenes natur og å bearbeide dem, og kombinere dem med ulike teknikker og verktøy. Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. Hovedfokus er på forming, men enkelte ganger kan vi delta på noen korte fellesprosjekter eller workshops sammen med de andre visuell kunstgruppene.

 

Fagplan Visuell kunst:

LOKAL LÆREPLAN VISUELL KUNST

 

HER kan du søke plass i Steinkjer Kulturskole:

SØKE OM PLASS

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close